Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Advocacy

betekenis & definitie

Advocacy is een veel gebruikte Engelse term (de klemtoon ligt op de eerste lettergreep) waarmee wordt geduid op het werk van organisaties die zich inzetten voor de rechten van bepaalde groepen, bijv. vrouwen, minderheden of kinderen.

Een simpele Nederlandse vertaling voor juist deze betekenis is er niet; de term betekent letterlijk 'voorspraak' of 'verdediging'. Organisaties nemen 'advocacy' vaak als kernbegrip in hun programma's op om te benadrukken dat ze niet zozeer directe (materiële) hulp willen geven, als wel bepaalde groepen willen helpen in de strijd om voor hun belangen en rechten op te komen.