Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

betekenis & definitie

De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) is bedoeld voor de tegemoetkoming in studiekosten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs van achttien jaar en ouder en deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (bol) van zeventien jaar en jonger. Omdat deze regeling in ons rekenmodel alleen voor een beperkt aantal vwo-scholieren zou gelden, hebben we die niet meegenomen.