Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Vervolgopleiding

betekenis & definitie

Het onderwijs dat leerlingen volgen na het afronden van het voortgezet onderwijs: mbo (bol of bbl), hbo of wo.