Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Middelbaar beroepsonderwijs (bol en bbl)

betekenis & definitie

Middelbaar beroepsonderwijs is het vervolgonderwijs dat je – bij een nominale opleidingsduur – volgt na het vmbo. Een mbo-student kan kiezen uit de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende (bbl) leerweg.

Bij de bol wordt voornamelijk onderwijs gegeven op een mbo-instelling en loop je stage bij een bedrijf. Bij bbl ligt de nadruk op leren in de praktijk, dat wil zeggen dat je minimaal 60% van je opleiding op een bedrijf werkt en de rest van de tijd naar school gaat. Er zijn vier kwalificatieniveaus:

Niveau 1: Assistentenopleiding
Niveau 2: Basisberoepsopleiding
Niveau 3: Vakopleiding
Niveau 4: Middenkader- en specialistenopleiding