Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Gederfde inkomsten

betekenis & definitie

Het salaris dat je had kunnen verdienen als je na het bereiken van een startkwalificatie was gaan werken in plaats van een opleiding te volgen.