Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Discontovoet

betekenis & definitie

De discontovoet is een factor die ervoor moet zorgen dat reeksen met jaarlijkse kosten van diverse projectvarianten vergelijkbaar worden gemaakt.

Het simpelweg optellen van alle kosten is niet juist: een euro die je uitgeeft in jaar t+1 heeft niet dezelfde waarde als een euro die je in jaar t uitgeeft, nog afgezien van inflatie. Je kunt deze immers in jaar t op de bank zetten, zodat er in jaar t+1 meer geld beschikbaar is. Daarom worden latere uitgaven minder zwaar meegewogen. Dit gebeurt door het toepassen van een discontovoet x, waardoor toekomstige bedragen voor elk jaar dat wordt teruggerekend, met x% verlaagd worden. De hoogte van de discontovoet is belangrijk, omdat die de uitkomst van de vergelijking van varianten beïnvloedt.