Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Afdrachtsvermindering onderwijs

betekenis & definitie

De afdrachtsvermindering onderwijs voor werkgevers is een belastingmaatregel. Werkgevers die een stagiair of een deelnemer aan het middelbaar beroepsonderwijs (bbl) in dienst namen, mochten een bepaald bedrag van hun te betalen belasting aftrekken. Omdat over de aantallen onderwijsdeelnemers niets bekend is, hebben we deze kosten niet in onze berekeningen meegenomen. De regeling is in 2014 vervangen door de Subsidieregeling praktijkleren.