Toegevoegde waarde betekenis & definitie

Het verschil tussen de waarde van de verkochte producten en de waarde van de ingekochte goederen en diensten. Bruto toegevoegde waarde is het verschil tussen omzet en inkoop. Netto toegevoegde waarde is de bruto toegevoegde waarde min de afschrijvingen.