Quartaire sector betekenis & definitie

Verlenen van diensten zonder winstoogmerk.