Primaire liquiditeiten betekenis & definitie

Liquide middelen waarmee direct betaald kan worden: chartaal en giraal geld.