Particuliere investeringen betekenis & definitie

De bestedingen van bedrijven in (extra) productiemiddelen.