Kapitaalmarktrente betekenis & definitie

De rente voor leningen op de kapitaalmarkt, is de lange rente.