Geregistreerde werkloosheid betekenis & definitie

Het aantal mensen dat tot de beroepsgeschikte bevolking behoort, geen of minder dan twaalf uur per week betaald werk heeft, ingeschreven is bij een CWI en direct beschikbaar is voor minimaal twaalf uur betaald werk per week.