Basisherfinancieringstransacties betekenis & definitie

eningen op onderpand van waardepapier van de ECB aan de banken.