Arbeidsinkomensquote betekenis & definitie

De verhouding tussen de loonsom van bedrijven en het toegerekend loon van zelfstandigen enerzijds en de netto toegevoegde waarde van bedrijven anderzijds.