AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Gepubliceerd op 15-05-2024

uiteenzetting

betekenis & definitie

Een uiteenzetting is een tekstuele vorm waarbij een onderwerp, concept of proces wordt uitgelegd, vaak met het doel om de lezer te informeren, te overtuigen of om iets te verduidelijken. In een uiteenzetting worden doorgaans feitelijke informatie, analyses en argumenten gepresenteerd om het onderwerp zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te maken voor de lezer.

Het kan verschillende structuren hebben, zoals beschrijvend, analytisch of argumentatief, afhankelijk van het doel en de context van de tekst. Uiteenzettingen worden vaak gebruikt in educatieve, wetenschappelijke, journalistieke en zakelijke contexten om complexe onderwerpen te verhelderen en inzichtelijk te maken voor het publiek.