AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Gepubliceerd op 23-12-2022

smaad

betekenis & definitie

Smaad is een term die verwijst naar het publiekelijk uiten van onwaarheden of lasterlijke opmerkingen over iemand met het doel om hun reputatie te schaden.

Smaad kan mondeling plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van geruchten of lasterlijke opmerkingen, of schriftelijk, bijvoorbeeld door middel van gepubliceerde artikelen of op sociale media.Smaad kan ernstige gevolgen hebben voor de reputatie of het welzijn van degene die het doelwit is van de lasterlijke opmerkingen, en kan leiden tot emotioneel lijden, sociale uitsluiting of financiële schade. In sommige jurisdicties is smaad strafbaar, en kan het leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

Het uiten van waarheid kan worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting, terwijl lasterlijke opmerkingen of onwaarheden niet worden beschermd.