AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Gepubliceerd op 01-02-2023

inflatie

betekenis & definitie

Inflatie is een economische term die verwijst naar een toename van het algemene niveau van prijzen voor goederen en diensten over een bepaalde periode.

Dit leidt tot een daling van de koopkracht, wat betekent dat men meer geld moet uitgeven om dezelfde hoeveelheid goederen en diensten te kunnen kopen. Inflatie kan leiden tot stijgende kosten voor het levensonderhoud, een daling van de reële waarde van spaargeld en moeilijkheden voor bedrijven bij het voorspellen van hun toekomstige inkomsten en uitgaven.

Inflatie kan worden veroorzaakt door verscheidene factoren, zoals een toename van de vraag naar goederen en diensten, stijgende productiekosten en een daling van de valuta.

Om de inflatie beheersbaar te maken, voeren centrale banken soms een beleid uit, zoals het beperken van de hoeveelheid geld en het invoeren van rentetarieven.