Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Verzeping

betekenis & definitie

noemt men de hydrolyse van een aantal stoffen, in het bijzonder esters en wel op grond van het feit, dat bij de hydrolyse van vetten ( = esters van glycerol en vetzuren) zepen ontstaan. Een natuurlijk of technisch vet bestaat uit een verzeepbaar en een onverzeepbaar gedeelte.

Het eerste gaat door de behandeling met loog in een mengsel van stoffen over, welke in water oplossen (nl. glycerol en vetzure zouten); het tweede kan worden afgescheiden door het basische mengsel, dat bij de verzeping wordt verkregen, met aether te extraheren. Het onverzeepbaar gedeelte bevat o.a. hogere koolwaterstoffen en alcoholen, sterolen, kleurstoffen (carotenoiden) enz.Het verzepingsgetal van een vet (= hoeveelheid kaliumhydroxyde (in mg) nodig voor de verzeping van 1 g vet) geeft een aanwijzing betreffende de samenstelling van het vet: hoe hoger het verzepingsgetal des te lager het molecuulgewicht van de ester (d.w.z.: met glycerol zijn lagere vetzuren veresterd).

< >