Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Suspensies

betekenis & definitie

zijn mengsels van grove, met de microscoop zichtbare deeltjes met een vloeistof, die wanneer het s.g. der deeltjes verschilt van dat der vloeistof, na enige tijd de deeltjes afzetten, en wel des te sneller naarmate de deeltjes grover zijn. Toch kan het voorkomen, dat men er toe overgaat de snelheid van bezinken kunstmatig te verhogen, b.v. met een centrifuge.

Men kan ook door filtreren de deeltjes afscheiden, want door een papierfilter worden ze tegengehouden; ze zijn groter dan ca 500 m𝜇 (1 m𝜇 1 millioenste mm). De deeltjes vertonen geen merkbare Brownse beweging.Een vb. van een s. is water vermengd met klei, zand- en grinddeeltjes in een stromende rivier. Op zijn weg naar de zeekust wordt de snelheid van het water geleidelijk aan minder snel. Aan het strand bij de riviermonding zet zich het fijne zand af, al of niet vermengd met slib. Naarmate men meer stroomopwaarts gaat, ziet men aan de oevers zandafzettingen van steeds minder fijne korrel van fijn zand tot grof grind toe. Deze afzettingen uit de s. zijn dus het gevolg van een wisselwerking tussen de zwaartekracht van de aarde en de snelheid van het water. Wanneer hoog water de uiterwaarden overstroomt, komt het water geheel tot rust en zetten zich alle gesuspendeerde deeltjes af, voorn. klei.