Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Sneeuwschimmel

betekenis & definitie

Fusarium nivale, dankt zijn naam aan de eigenschap bij lage temp. te kunnen groeien en zich o.a. onder een sneeuwdek te kunnen ontwikkelen. Bij het wegdooien van de sneeuw ziet men dan een wit of licht rosé wattenachtig mycelium, dat spruiten en bladeren van grassen overtrekt.

Als gevolg van de aantasting ontstaan bruine dode plekken, vooral bekend van gazons en sportvelden. De ziekte wordt in de hand gewerkt door sterke stikstofbemesting. Ter bestrijding wordt geadviseerd de omgeving van de dode plekken te begieten met oplossingen van organisch kwik of koper. De schimmel kan ook kiemplanten van granen aantasten en is eveneens bekend op aren. Zaadontsmetting doet de aantasting verminderen.

< >