Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Silicagel

betekenis & definitie

is siliciumoxyde, Si02, dat door de wijze van bereiding bijzonder waardevolle eigenschappen bezit, speciaal als droogmiddel. Het wordt gemaakt uit waterglas en zoutzuur; de vergelijking Na2Si03 + 2 HCl = H2SiO3 + 2 NaCl geeft in de eenvoudigste vorm deze bereiding weer.

In werkelijkheid heeft waterglas een van de bereidingswijze afhankelijke samenstelling, waardoor de reactievergelijking enigszins anders uitvalt. Het kiezelzuur, H2Si03, wordt verkregen als een gelei (gel), die, nadat de NaCl uitgewassen is, gedroogd wordt. Daarbij valt het uiteen in Si02 en H20. Het water verdampt. Het gedroogde product wordt in grove en fijne toestand als s. in de handel gebracht. Het wordt als droogmiddel gebruikt, b.v. in exsiccatoren.

Bij de bereiding voegt men vaak een cobaltzout toe. In droge toestand is het s. dan blauw gekleurd. Neemt het vocht op, dan verandert de kleur in rood.Alen weet dan dat het als droogmiddel onwerkzaam is geworden, doch door verwarming, waarbij de kleur weer blauw wordt, wordt het weer bruikbaar gemaakt. S. neemt bij voorkeur waterdamp op, hoewel het ook gebruikt wordt om de damp van organische vloeistoffen op te nemen.