Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Schimmels

betekenis & definitie

of Fungi vormen een groep van planten, die geen bladgroen bevatten, die zich vermeerderen door geslachtelijke of ongeslachtelijke sporen en die meestal een mycelium vormen. Door het ontbreken van bladgroen zijn de schimmels voor hun koolstofvoeding aangewezen op koolhydraten, die zij aan dood organisch materiaal

of aan de levende organismen zelf onttrekken. In het eerste geval spreekt men van saprophyten, in het laatste van parasieten. De s. vormen een grote groep van organismen met ten minste 40.000 soorten. De s. omvatten 3 klassen, de Phycomycetes of wierzwammen, de Ascomycetes en de Basidiomycetes. Voor de betekenis van de s. voor de mens z. Mycologie.