Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Rol

betekenis & definitie

is een werktuig om de grond samen te drukken of kluiten fijn te maken en bestaat uit een cylinder, draaibaar in een raam bevestigd, waaraan een trekinrichting, hetzij een lemoen hetzij een disselboom, zit. De ouderwetse r. was een massieve houten cylinder met een diameter van ca 50 cm.

De tegenwoordige r. is een holle gietijzeren of stalen cylinder met een diameter van 50-75 cm. Sommige typen zijn gesloten, zodat zij voor verzwaring met water kunnen worden gevuld. De werkbreedte is meestal ruim 2 m en de constructie 2-, soms 3-delig, hetgeen bij draaien op de wendakker gemakkelijk is, daar de aarde clan minder opschuift.