Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Raai

betekenis & definitie

betekent i.h.a.: rechte lijn. Bij onze grote rivieren zijn op regelmatige afstanden r. dwars over de stroom uitgezet.

Deze worden vastgelegd d.m.v. raaipalen, b.v. kilometerraaipalen, die aan weerszijden van de rivier geplaatst worden.In de landmeetk. wordt bij het opnemen van punten voor een vlaktewaterpassing een net van lijnen over het terrein aangebracht. Deze lijnen noemt men ook wel raaien.

In de bosb. verstaat men onder r.: met grenzen aangegeven stroken, die bij publieke verkopingen afzonderlijk worden geveild.

Plaatselijk is r. ook een benaming voor halm.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!