Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Plat

betekenis & definitie

(veet.) Een platte koe is een koe met een diepe, gewelfde romp, met betrekkelijk korte benen en met sterke, brede, goed gespierde rug en lendenen. Bij varkens gebruikt men de term p. als ze ten gevolge van korte poten z.g. laaggesteld zijn.

De dieren zijn veelal hierdoor matig ontwikkeld en hebben veelal een brede, wat gedrongen bouw.