Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Ozon

betekenis & definitie

is bij normale temp. en druk een gas, waarvan de moleculen bestaan uit 3 atomen zuurstof. Het symbool voor o. is dus O3.

O3, onderscheidt zich van zuurstof, O., door zijn sterker oxyderende werking. 03 heeft een karakteristieke geur, die vaak waarneembaar is bij onweders. Bij vele oxydaties ontstaat o. in kleine hoeveelheden, b.v. bij de oxydatie van witte fosfor aan de lucht, de verbranding van waterstof in zuurstof.