Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Modificatie

betekenis & definitie

betekent verandering, wijziging en dan van de vorm, niet van het wezenlijke. Zo noemt men diamant en grafiet twee m. van koolstof, omdat ze uit dezelfde stof bestaan, maar in kristalbouw verschillen.

Voor de landbouw is het begrip m. vooral van betekenis bij de erfelijkheidsleer.

Binnen iedere organismengroep (kloon, lijn, ras, soort, enz.) vallen verschillen tussen de individuen waar te nemen. Deze variabiliteit kan i.h.a. teruggebracht worden op twee oorzaken, nl. a. op verschil in erfelijke aanleg of genotype (erfelijke variabiliteit) en/of b. op verschil in uitwendige omstandigheden (nict-erfelijke variabiliteit of m.;. De individuen, die tot éénzelfde kloon of zuivere lijn behoren, bezitten alle hetzelfde genotype, de verschillen ertussen zijn dus m. en selectie geeft geen resultaat. De individuen van een populatie zijn i.h.a. van verschillend genotype en de variabiliteit is daardoor ten dele van erfelijke en ten dele van niet-erfelijke aard. Dit geldt zowel voor het geheel der verschillen als voor iedere eigenschap afzonderlijk. De correlatie tussen ouders en nakomelingen, en daarmee het resultaat van selectie, zal des te groter zijn, naarmate de invloed van erfelijke aanleg op de betreffende eigenschap groter en de invloed van uitwendige omstandigheden kleiner Ls (z. Kwantitatieve erfelijkheid).