Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Meent

betekenis & definitie

Gemeenschappelijke weide. Eigenlijk meer algemeen: het gemeenschappelijk recht (hetzij eigendoms-, hetzij gebruiksrecht) van een dorps- of marke-organisatie op bepaalde gronden, veelal bestaand uit weiden, heiden en bossen.

De leden dezer gemeenschap, de z.g. geërfden, konden schaarrechten op de m. doen gelden, d.w.z. dat ieder naar zijn aandeel een bepaald aantal koeien er op mocht laten lopen. Een bekend vb. vormen de Gooise m. Men vindt deze terreinen ook aangeduid als gemeente, gemeinde, gement, munt, mient (in Fries en Oud-Fries gebied) en mandelanden (in Gron. en Drente).


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!