Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Maretak

betekenis & definitie

(volksk.) of vogellijm (Viscum album L.: is een woekerplant op bomen, die in Ned. vrijwel alleen in Z.Lirnb. voorkomt. Hij verdrijft de nachtmerrie.

Het is de tak tegen de mare. Maar het kan ook zijn dat men meent, dat ze tegen de mare helpen, omdat ze zo heten. Dit zou dan een van de vb. van sympathietover zijn, die op de naam berusten. In Belg. Limb. heeft maretak de betekenis huurpenning. Thee van m. wordt gebruikt om de nageboorte te doen afkomen (Z. Brab.).