Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 18-11-2021

Luchten

betekenis & definitie

Doorvoeren van lucht, aan de lucht brengen. L. van ruimten, waarin zich levende wezens bevinden, ten einde vocht, warmte of stofwisselingsgassen af te voeren of zuurstof toe te voeren.

L. van oogstproducten, gewoonlijk om door afkoeling of droging bederf te voorkomen. Men brenge geen klam en koud product in aanraking met warme en vochtige lucht, omdat dan juist waterdamp uit de lucht op het koude product neerslaat (z. Dauw-punt).In de tuinb. wordt onder l. in het bijzonder verstaan het ventileren van glasopstanden als bakken, e.d.

In kassen, warenhuizen en bakken lucht men door het openzetten van luchtramen; in kassen een enkele maal d.m.v. ventilatoren.

Bij bakken geschiedt het l. meestal m.b.v. een luchtblok, dat al naarmate een sterkere of minder sterke luchtverversing gewenst is, staand, op zijn kant of plat onder één zijde van de éénruiter wordt gezet.

Er wordt meestal van de windzijde af gelucht, tenzij het zeer warm is (z. ook Luchtingsmechanisme en Luchtraam).