Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 18-11-2021

Kring

betekenis & definitie

om zon of maan. K. behoort tot de haloverschijnselen.

Een kring om de zon (of om de maan) ontstaat door breking van het zonlicht in de fijne ijskristalletjes, waaruit de ijle wolkensluiers bestaan. Twee k. zijn algemeen bekend: die met straal van 220 (d.w.z. dat de hoek tussen de richtingen oog-zon en oog-kring 220: bedraagt) en die met straal van 460 . Eerstgenoemde k. is in sommige perioden bijna dagelijks zichtbaar; het is echter lang niet altijd een opvallend verschijnsel. Deze k. wordt ook wel de kleine k. genoemd, dit in tegenstelling tot de grote k. van 460 , die veel zeldzamer is. de kleuren van beide k. zijn de bekende kleuren van de regenboog; doordat de k. veel smaller is dan de regenboog, zijn lang niet alle kleuren zichtbaar. Het volksgeloof hecht nogal waarde aan de k., maar de uitleg is niet overal dezelfde: Een k. orn de zon brengt regen in de ton of: Een k. om de maan zal nog wel gaan, maar een k. om de zon daar schreien vrouwen en kinderen om. Dit volksgeloof wordt vaak bewaarheid hetgeen niets verwonderlijk is, als men bedenkt dat een k. om zon of maan gemiddeld op 200 dagen in Ned. te zien is en dat het gemiddeld op bijna 200 dagen per jaar regent.