Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 18-11-2021

Kouderesistentie

betekenis & definitie

is het vermogen van planten en plantendelen om lage temp. te verdragen.

Niet-resistente vormen worden daardoor physiologisch gestoord, beschadigd of gedood, soms al bij temp. boven het vriespunt (Phaseolus-bonen, tomaten), vaker door kortstondige nachtvorsten (aardappelen, bloei van vruchtbomen) of door langdurige vorst.

De k. hangt af van de erfelijke aanleg, het ontwikkelingsstadium en de mate van afharding; zij is het grootst in de winterrust. Voor het kweken van winterharde rassen is bepaling van de k. van grote betekenis. Dit geschiedt o.a. door geharde planten bloot te stellen aan lage temp. in speciale vriesinstallaties.