Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 18-11-2021

Koolzuur

betekenis & definitie

is slechts bestaanbaar in de vorm van zouten (carbonaten) of als anhydride (CO2), het koolzuurgas. Koolzuurgas komt in kleine hoeveelheid (0,03 %) in de lucht voor.

In deze vorm is het de grondstof voor de assimilatie (koolzuurassirnilatie) van alle groene planten. Al onze landbouwgewassen (alle hogere planten : bouwen uit deze C02 hun koolhydraten op, die wij in de vorm van zaad, vruchten, knollen, wortels enz. oogsten.De zouten zijn onoplosbaar in water, behalve de carbonaten van K, Na en NH4 en de zure zouten van k. De zouten komen in de natuur zeer veel voor (CaCO2 in grond = mergel), evenals het anhydride, dat een belangrijke rol speelt bij assimilatie en ademhaling.

Koolzuurgas komt in de handel in cylinders, waarin het als vloeistof aanwezig is, doch waaruit het door langzaam aftappen als gas ontsnapt en bij snel aftappen uit omgekeerde cylinder in vaste toestand wordt verkregen (koolzuursneeuw); perst men dit laatste samen tot blokken, dan noemt men het droog ijs. Het koolzuurgas is bij inademing giftig, maar niet in opgeloste toestand als koolzuurhoudende drank.