Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 18-11-2021

Koolstof

betekenis & definitie

symbool C, is het element, dat naast waterstof in vrijwel alle plantaardige en dierlijke stoffen voorkomt. Het atoomgewicht is 12; liet neemt de zesde plaats in het periodiek systeem der elementen in.

Het kan als zodanig in 2 vormen voorkomen: als diamant en grafiet, stoffen met verschillende kristalstructuur. Het kan zich met electropositieve en met electronegatieve elementen verbinden; bovendien kunnen koolstofatomen zich aaneenhechten tot lange ketens en ingewikkelde ringstructuren. Dit verklaart, dat de honderdduizenden koolstofverbindingen, welke men in de levende natuur aantreft, mogelijk zijn. In zuivere toestand komt de koolstof in de natuur in diamant voor. Grafiet vindt men in de steenkool vermengd met vele hoogmoleculaire verbindingen (humusachtige stoffen), welke uit de lignine en celstof van vergane plantenresten zijn ontstaan. Als element is C voor plant en dier niet opneembaar.

Ze wordt opgenomen in de vorm van koolzuur (CO2), (z. Koolzuurassimilatie) en speelt in de vorm van zeer uiteenlopende koolstofverbindingen een buitengewoon grote rol in het leven van alle organismen.