Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 18-11-2021

Kleurstoffen

betekenis & definitie

(bestrijding plantenziekten en onkruiden). Hoewel het begrip k. taalkundig een geheel andere betekenis heeft, nl. van een stof, die aan een andere stof een kleur geeft, worden in de landb. onder k. vaak verstaan bestrijdingsmiddelen op basis van het sterk geel gekleurde dinitrocresol (DNC).

Zij worden in de fruitt. in de winter gebruikt voor het doden van eieren en andere ontwikkelingsstadia van insecten, ook bij de chemische bloemdunning en in de landb. als onkruidbestrijdingsmiddel en voor het doodspuiten van aardappelloof.