Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Groep

betekenis & definitie

of grup is een goot achter de veestanden, waarin het vee de mest en urine deponeert. de g. heeft meestal een breedte van 0,60 m. T.o.v. de veestand, welke gewoonlijk hoger ligt dan de mestgang, is de g. 0.40 à 0,45 m diep. t.o.v. de mestgang is de diepte 0,20 à 0,25 m.

De bodem van de g. helt in de breedterichting naar de mestgang. in de lengterichting helt de bodem naar de gierputjes. De g. dient op regelmatige lijden te worden geledigd.