Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Gevuld

betekenis & definitie

noemt men die bloemen, waarin zich alle of een deel der normaal aanwezige meeldraden tot kroonbladen hebben ontwikkeld, zoals bij de gekweekte rozen regel is. Ook bij tal van andere gesl. met een groot aantal meeldraden komen g., door de sierteelt gewaardeerde, bloemen voor, o.a. bij Hibiscus, Kerria, Malus, Prunus.