Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Gemiddelde

betekenis & definitie

Uit een reeks getallen x1, x2, ..., xn kan men op verschillende manieren een getal X construeren, dat, liggende tussen de uiterste getallen van de reeks, deze a.h.w. vertegenwoordigt. Voor het geval de getallen gelijk zijn, X1 = x2 = ... = xn = g, moet ook X = g zijn.