Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Fosforzuur

betekenis & definitie

De fosfaatverbindingen die in de plant en de grond voorkomen zijn alle afgeleid

van het orthofosforzuur (H3PO4). Het ion (H2PO4-, HPO4-- of PO4---) is een essentieel element voor de groei van het gewas. Koolstofhoudende derivaten van f. komen in plant en dier voor, o.a. de fosfatiden en een aantal belangrijke eiwitstoffen (fosfoproteiden en nucleoproteiden).