Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Fosfor

betekenis & definitie

symbool P, atoomgew. 31, komt in de natuur voor in de vorm van fosforzure zouten f fosfaten van calcium, aluminium en ijzer. Het element komt in 2 modificaties voor, de gele s.g. 1,8) en de rode (s.g. 2,3).

De gele modificatie is zeer giftig en ontbrandt aan de lucht gemakkelijk, waarbij de geur van ozon waargenomen wordt. Bij gebruik als verdelgingsmiddel (in lokaas: moeten speciale voorzorgen worden genomen. Het lokaas mag niet meer dan ten hoogste 3% fosfor bevatten, daar anders brandgevaar kan ontstaan. De gele f. moet altijd onder water of olie worden bewaard. De rode modificatie is niet giftig, is bestendig aan de lucht en reukloos. De gele modificatie is dus zeer reactief en verbindt zich spontaan met vele elementen als zuurstof en de halogenen. In de landb. zijn fosfaten vooral belangrijk voor de bemesting (z. Fosfaat), terwijl fosforzuur in gebonden toestand voorkomt in de fosfatiden, die in planten- en dierenrijk wijd verspreid zijn en daarin een belangrijke rol vervullen, en in allerlei enzymen.