Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Fosfaten

betekenis & definitie

Hieronder verstaat men in de mineralogie een groep mineralen als b.v. apatiet (chcm. formule: (Ca3P2O8) Ca F2), die te beschouwen zijn als zouten van fosforzuur, H3PO4 (z. ook Fosfaat).