Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Erfelijke aanleg

betekenis & definitie

van ccn organisme is het (reeds in de cel of cellen, waaruit het ontstaat, aanwezige) vermogen zich onder bepaalde omstandigheden op bepaalde wijze te ontwikkelen. De e.a. is in de eerste plaats gelokaliseerd in de chromosomen en wordt daarom vaak gelijkgesteld met genotype, d.i. het geheel van de in de chromosomen gelocaliseerde genen; ook met betrekking tot ccn of meer bepaalde genenparen wordt van e.a. of genotype gesproken (AA; Aa; aa; AaBb).

Men vergete echter niet, dat ook het plasma mede drager van de e.a. is en dat naast genotype ook van plasmotype gesproken kan worden (z. Erfelijkheid en Plasmatische erfelijkheid).