Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Element

betekenis & definitie

wordt in verschillende betekenissen gebruikt.

(1) Chem. verstaat men onder e. een stof (b.v. waterstof, zuurstof, chloor, koper), die op eenvoudige wijze niet verder te ontleden is. Tot het einde van de vorige eeuw meende men, dat zij uit vele onveranderlijke deeltjes (atomen) bestonden, b.v. 1 g waterstof bevat 6 X 1023 atomen. Modern onderzoek heeft geleerd, dat deze atomen toch nog weer uit verschillende kleinere deeltjes zijn opgebouwd, b.v. bij waterstof uit een kern en een electron. Het onderzoek over atomen heeft bovendien geleerd, dat het mogelijk, hoewel niet eenvoudig is om een e. in een ander e. om te zetten. De kern van de atomen ondergaat daarbij een verandering. Deze omzetting hield men vroeger voor onmogelijk.

(2) Een e. noemt men ook een bron voor een electrische stroom door chem. omzettingen. Een accu, een droge batterij en vele andere zijn e. Hier heeft het woord dus een geheel andere betekenis.