Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Eierplant

betekenis & definitie

of aubergine, Solanum melongena, wordt in Ned. in hoofdzaak onder glas geteeld. De planten worden op dezelfde wijze opgekweekt als tomaten en zijn zeer dankbaar voor een betrekkelijk hoge temp., ook na het uitplanten.

De in Ned. geteelde rassen en selecties vragen meestal een plantafsland van 1 m bij 50 cm. Overwegend worden rassen met lange cylindrische, geheel paarsgekleurde vruchten gebruikt.Het gewas is zeer vatbaar voor Verticillium en spint. Het wordt op betrekkelijk kleine schaal geteeld i.v.m. de betrekkelijk geringe afzetmogelijkheden.

De e. wordt in België niet geteeld, tenzij in enkele liefhebberstuinen, maar komt meer voor in Z. Frankrijk.