Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Dwarse doorsnede

betekenis & definitie

noemt men de doorsnede loodrecht op de lengteas van plant of dier of eventueel van een onderdeel daarvan.