Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 21-01-2021

Contrôlegroep

betekenis & definitie

Om proefondervindelijk de gevolgen van een of andere ingreep bij dieren na te gaan moet men de proefdieren in twee groepen verdelen: een proefgroep, welke wordt behandeld en een c. welke onbehandeld wordt gelaten. Wanneer beide groepen voldoende groot zijn mag men met vrij grote zekerheid aannemen, dat de verschillen die in beide groepen optreden, het gevolg zijn van de toegepaste ingreep.

Bij het gebruik van ééneiige tweelingen zó, dat in beide groepen telkens één exemplaar van iedere tweeling voorkomt, kunnen de groepen veel kleiner worden gehouden daar deze tweelingen eenzelfde genotype hebben.