Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 21-01-2021

Bremraap

betekenis & definitie

plantengeslacht der Orobanchaceae met ca 100 soorten; woekerplanten zonder bladgroen en met schubben inplaats van bladeren. De naam van het gesl. wijst op de knolvormig verdikte stengelvoet, waarmee de planten zich op de wortels van de gastheer vasthechten en die vooral fors is bij de op brem woekerende grote b.

In ons land komen een 10-tal soorten voor, waarvan het merendeel zeer zeldzaam is. Het minst zeldzaam zijn de klavervreter, Orobanche minor Sm., die op rode klaver woekert en op sommige klavervelden, vooral bij onvoldoende vruchtwisseling, schadelijk kan worden en de walstro-bremraap, O. vulgaris PORR., die in de duinen algemeen voor kan komen op glad walstro. De zaden zijn zeer klein en onontwikkeld. Ze worden zeer talrijk geproduceerd en gemakkelijk door de wind verspreid. Reeds de kiemplant moet een voor haar geschikte voedsterplant vinden, daar ze anders door haar gemis aan bladgroen te gronde gaat.