Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 21-01-2021

Base

betekenis & definitie

noemt men een stof, die met een zuur een zout vormt, terwijl bij deze reactie gelijktijdig water ontstaat. Een b. is, opgelost in water, gesplitst in negatieve hydroxylionen, OH--ionen, en positieve, meestal metaalionen, b.v. natrium-, kalium-, calcium-ionen, resp. in NaOH, KOH en Ca(OH)2.

Ook ammonia NH4OH, met het positieve ammonium-ion (NH4), is een b. In de organische scheik. kent men vele stoffen, die afgeleid gedacht kunnen worden van ammoniak, NH3, en die zich als b. gedragen.