Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 21-01-2021

Ammoniak

betekenis & definitie

verbinding van stikstof en waterstof (NH3), die bij gewone temp. en druk gasvormig is. Bij lage temp. (-34°C) of bij hoge druk (8,4 atmosfeer bij 20o) wordt het vloeibaar.

A. wordt in de landb., in het bijzonder in bepaalde delen van de Ver. St. als 'stikstofmeststof gebruikt. Het product wordt als regel in vloeibare toestand (onder druk) in stalen cylinders aangevoerd en wordt door middel van reduceerventielen in de grond gespoten (nitrojectie). Ook in verdunde waterige oplossing, in het irrigatiewater, wordt ammoniakbemesting toegepast (nitrogatie). De stikstofwerking van dit product is vrijwel gelijk aan die van andere stikstofverbindingen, In vergelijking met zwavelzure a. heeft a. het voordeel, dat de verzurende werking aanzienlijk geringer is (geen zuurrest).